writing paper id=”container”>

عضویت در انجمن های تخصصی

 • جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های آزمایشهای غیر مخرب ایران
 • شرکت های بازرسی فنی خراسان
 • مراکز تحقیق وتوسعه ایران
 • خدمات فنی و مهندسی خراسان
 • انجمن دارندگان نشان استاندارد

مهندسین مشاور جوش گستر توس

+ رتبه بازرسی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
+ تایید صلاحیت آموزشی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

برخی از خدمات ما:

 • مشاوره
 • بازرسی فنی
 • آزمایشهای مخرب و غیر مخرب
 • صدور گواهی
 • آموزش
 • تضمین کیفیت
 • بازرسی های خوردگی – رنگ
 • بازرسی های سازه های آسانسور
 • بازرسی های تجهیزات شهربازی
 • بازرسی های مخازن تحت فشار

تقدیر شده به عنوان مراکز آموزشی همکار نمونه کشوری سازمان استاندارد

اطلاعات بیشتر

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top