ثبت سفارش

اطلاعات درخواست کننده

 

مشخصات فنی درخواست

 

نوع استاندارد

 

اطلاعات مالی

  • نحوه پرداخت به صورت واریز دستی یا آنلاین به مشخصات ذیل و اعلام شماره پیگیری و فکس فیش واریزی به دفتر مرکزی شرکت می باشد.
 

اعتبارسنجی

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top