انتصاب دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

انتصاب دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

انتصاب دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

دیدگاه‌ها برای انتصاب دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران بسته هستند

با تصویب هیئت مدیره کانون، طی حکمی از سوی ریاست کانون، آقای مهندس احمد بهرامی فرد ( رئیس انجمن مهندسین جوش استان البرز)  به عنوان دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران منصوب گردید.

دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران

دبیر کانون

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top