راه حل متفاوت جهت بازرسی جوش نازل

راه حل متفاوت جهت بازرسی جوش نازل

راه حل متفاوت جهت بازرسی جوش نازل

هیچ دیدگاهی برای راه حل متفاوت جهت بازرسی جوش نازل ثبت نشده

شرکت بازرسی فونیکس به تازگی راه حل بازرسی جدیدی برای بازرسی جوش نازل به دو شیوه معمول آن به وجود آورده است. دستگاه نازل اسکن به دو شکل دو محوره و سه محوره طراحی شده است تا دامنه وسیعی از نازلهای ۹۰ درجه با دهانه بیشتر از ۳ اینچ را مورد بازرسی قرار دهد.
با استفاده از این دستگاه بازرسی جوش نازل می توانید پروب سربار را بهتر و راحتتر جهت بازرسی در طول جوش مورد استفاده قرار دهید. همچنین بازرسی مورب که در امر بازرسی نازلها بسیار حیاتی می باشد را به راحتی به انجام برسانید. این دستگاه با توجه به افزایش نیاز متخصصین NDT به شکلی خاص با قابلیت تطابق پذیری بالا با بازرسی جوش نازلها طراحی شده تا تمامی نیازهای متخصصین تستهای غیرمخرب در حوزه جوش نازلها را برآورده سازد.
این دستگاه چرخ و گیره مغناطیسی برای نازلهای آهنی داشته و همچنین برای نازلهای غیر آهنی نیز از حلقه و گیره متناسب جهت حرکت متناسب و مطلوب در طول نازل را فراهم آورده است. قابلیت تنظیم پروب بازرسی در همه زوایا به متخصصین این امکان را می دهد که بی هیچ مشکلی بتوانند در حالات متفاوت به بازرسی گوشه و کنار جوش نازلها بپردازند.

نظر خود را بیان کنید

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top