مالکیت های معنوی

ایزو 2008 - 9001 در خدمات بازرسی فنی
ایزو 2008 – 9001 در خدمات بازرسی فنی

ایزو 17020 در سیستم مدیریت کیفیت
ایزو 17020 در سیستم مدیریت کیفیت

لوح سپاس از سازمان ملی استاندارد در خصوص مرکز نمونه همکار آموزشی
لوح سپاس از سازمان ملی استاندارد در خصوص مرکز نمونه همکار آموزشی

تایید صلاحیت خدمات بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب و تفسیر فیلم از شرکت گاز برای شرکت جوش گستر توس
تایید صلاحیت خدمات بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب و تفسیر فیلم از شرکت گاز

پروانه تاسیس آموزشگاه جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای
پروانه تاسیس آموزشگاه جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای

تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی
تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی

تقدیرنامه واحد نمونه فنی و مهندسی استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
تقدیرنامه واحد نمونه فنی و مهندسی استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

گرید ۱ بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
گرید ۱ بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

تایید صلاحیت پایه یک بازرسی جوش از انجمن شرکتهای بازرسی فنی ایران
تایید صلاحیت پایه یک بازرسی جوش از انجمن شرکتهای بازرسی فنی ایران

عضویت در انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان
عضویت در انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان

پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقی
پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقی

گواهینامه نشان دارندگان استاندارد ایران
گواهینامه نشان دارندگان استاندارد ایران

گواهینامه تاییدیه واحد آموزشی
گواهینامه تاییدیه واحد آموزشی

گواهی نامه جدید ISO 9001:2008 شرکت جوش گستر توس
گواهی نامه جدید ISO 9001:2008 شرکت جوش گستر توس

جواز تاسیس واحد خدمات مهندسی از وزارت صنایع
جواز تاسیس واحد خدمات مهندسی از وزارت صنایع

پروانه بازرسی جوش گستر توس در استان
پروانه بازرسی