واحد تحقیق و توسعه

شرکت فنی و مهندسی جوش گستر توس با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R&D) با همکاری کارشناسان مجرب در زمینه مهندسی مواد – متالورژی، مهندسی جوش و خوردگی نسبت به گسترش پژوهش در زمینه تخصصی فعالیت های شرکت و پروژه های صنعتی، حضور درمجامع علمی و تخصصی، رابطه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین ارائه خدمات مشاوره مهندسی اقدام نموده است.

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top