دوره های سازمان نظام مهندسی ساختمان

دوره های سازمان نظام مهندسی ساختمان

دیدگاه‌ها برای دوره های سازمان نظام مهندسی ساختمان بسته هستند

کلاس نظام مهندسی شرکت جوش گستر توس

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top