دوره های سازمان نظام کاردانی ساختمان

دوره های سازمان نظام کاردانی ساختمان

دیدگاه‌ها برای دوره های سازمان نظام کاردانی ساختمان بسته هستند

کلاس نظام کاردانی شرکت جوش گستر توس

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top