گزارشهای بازار، رشد سالم در بخش NDT و CM

گزارشهای بازار، رشد سالم در بخش NDT و CM

گزارشهای بازار، رشد سالم در بخش NDT و CM

دیدگاه‌ها برای گزارشهای بازار، رشد سالم در بخش NDT و CM بسته هستند

گزارشات تحقیقات بازار جهانی نشان از چشم انداز رشد قابل توجه در صنعت NDT و نظارت بر وضعیت و فناوریهای مرتبط آن در طول پنج سال آینده است.
خلاصه ای از این نتایج منتشر شده را به شرح زیر برای شما علاقمندان و فعالین صنعت ارائه خواهیم کرد.
– رشد بازار جهانی برای تجهیزات و خدمات اولتراسونیک
– رشد بازار جهانی در تجیهزات و خدمات رادیوگرافی
– تحلیلگران از نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۰۲ درصدی بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در بازار نظارت بر وضعیت ماشین آلات خبر دادند.
– در بخش CM بررسی سناریوهای موجود انجام شده
– نمای رشد بازار نظارت بر وضعیت ماشین آلات از دیدگاه بخش CM مورد بررسی قرار گرفته
– در بخش CM درآمد تولید شده از فروش موارد زیر درنظر گرفته شده است:
    ۱- سخت افزار
    ۲- نرم افزار
    ۳- مجوز نرم افزار و تجدید مجوز نرم افزار
    ۴- ارتقاء راه حلهای موجود

دفتر بجنورد

تلفن : ۲۲۵۶۸۱۵ (۰۵۸۴)

دفتر مرکزی مشهد

مشهد-میدان استقلال -آزادی 2 -پلاک 15

تلفن : ۳۶۰۴۶۳۴۸-۳۶۰۴۴۰۰۱-۳۶۰۵۳۲۳۲-۳۶۰۵۳۰۳۰ (051)

فکس : ۳۶۰۷۵۴۶۰ (051)

Jooshgostar2010@Yahoo.com

Back to Top