روشهای کلی بازرسی جوش

زمانیکه در محلی که میتواند قطعاتی از یک سازه و یا هرچیز دیگری باشد عمل جوشکاری انجام میدهیم، برای کنترل دقیق محل قطعاتی که جوشکاری شده و برای مطمئن شدن از اینکه کار براساس استانداردها و اصولی انجام گردیده، باید یک سری بررسی هایی صورت پذیرد که همه اینها وظیفه بازرس جوش است و اصطلاحا […]

مراحل بازرسی جوش

به انجام رساندن یک بازرسی کامل و دقیق نیاز به داشتن دستورالعملی جامع دارد. مسلما بازرسی جوش نیاز به توجه و حضور پررنگ بازرس در همه زمانهای قبل، هنگام و بعد از جوشکاری را می طلبد. برای حصول اطمینان کامل از نتیجه صحیح کار لازم است که در تمام مراحل کار بطور دقیق و اصولی […]

ویژگیهای بازرس جوش

مسلما انجام هر کاری نیاز به یکسری پیش زمینه ها و توانایی های اولیه دارد. ما نیز در وجود خود علایق، خواسته ها و قدرتهایی داریم که از آنها برای هر چه بهتر گذراندن امورات زندگی و کاری خود بهره می گیریم. پتانسیلهای لازم برای انجام درست و بهینه کارها امری ضروری جهت نیل به […]

فیلم آموزشی ابزارهای بازرسی جوش

شرکت جوش گستر توس در این فیلم به معرفی ابزارهای بازرسی فنی جوش به طور خلاصه خواهد پرداخت. با ما همراه شوید.

دوره های جدید تخصصی بازرسی فنی شرکت جوش گستر توس

Semester informations- und kommunikationstechnik projektmanagement regelungstechnik technische mechanik für elektrotechnik englisch bachelorarbeit schreiben lassen erfahrung sozialkompetenz wahlmodul wahlmodul wahlmodul wahlmodul wahlmodul wahlmodul hauptstudium6.