تعاریف خوردگی

از آنجا که بحث خوردگی در صنعت اثرات بسیاری داشته و هزینه های سنگینی را بر دوش صاحبین صنایع و دولتها تحمیل می کند لازم است که در ابتدا بتوانیم درک درستی از مفهوم آن را داشته باشیم. از اینرو برآن شدیم تا به بررسی دقیقتر تعاریف موجود خوردگی پرداخته تا بتوانیم راهنمایی موثر در […]