عوامل موثر در خوردگی

فلزات يكي از منابع بسيار با اهميت در زندگي امروزه بشر به حساب مي ايند. سالانه مبالغ بالايي جهت استخراج فلزات و استفاده از آنها در صنايع و ساخت وسايل گوناگون به وسيله آنها، هزينه مي شود. ولي متاسفانه عاملي وجود دارد كه سبب تخريب وسايل و تجهيزات ساخته شده از اين منابع ارزشمند مي […]

خوردگی در فلزات و انواع آن

تغییراتی که در نتیجه واکنش های شیمیایی یا الکتروشیمیایی مواد با محیط اطراف آنها ایجاد شده و باعث تخریب تدریجی قطعات می شود را خوردگی می نامند. اما فارغ از تعاریف متعددی که برای خوردگی مطرح شده است و عوامل موثر بر آن باید اشاره کرد که آگاهی از انواع خوردگی و مکانیسمهای پیدایش آنها […]

تعاریف خوردگی

از آنجا که بحث خوردگی در صنعت اثرات بسیاری داشته و هزینه های سنگینی را بر دوش صاحبین صنایع و دولتها تحمیل می کند لازم است که در ابتدا بتوانیم درک درستی از مفهوم آن را داشته باشیم. از اینرو برآن شدیم تا به بررسی دقیقتر تعاریف موجود خوردگی پرداخته تا بتوانیم راهنمایی موثر در […]

مدیریت خوردگی

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیدهٔ خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت‌های صنایع مطرح می‌گردد. این زیان‌ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه‌های مربوط به فناوری‌های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش‌ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین استراتژی‌ها، قوانین، […]

خوردگی چرایی توجه به آن

همیشه ساخت و ساز برای بشر ملاکی از پیشرفت و تکامل بوده و هست و در روند توسعه یکی از مهمترین شاخصه های رشد و تکامل به حساب می آید. اما در بستر زمان همه چیز دستخوش تغییرات شگرفی خواهند شد. برخی از این تغییرات در روند تحلیل و از بین بردن سازه ها موثر […]